Om oss

Cohen psykologi & psykoterapi

Vi erbjuder i första hand psykoterapi utifrån metoden ISTDP (Intensive ShortTerm Dynamic Psychotherapy), antingen på plats i välkomnande lokaler på Kungsholmen centralt i Stockholm, alternativt via videolänk. ISTDP har sin grund i anknytningsteori och klassisk psykodynamisk terapi där vi arbetar affektfokuserat och intensivt tillsammans för att hjälpa dig med det som du vill ha hjälp med. En terapi kan pågå allt ifrån ett par sessioner till flera år. Vid ett samarbete har vi en dialog kring vad som är mest hjälpsamt för just dig. 

Hur går det till?

Terapin inleds med ett förutsättningslöst första samtal där syftet är att skapa en gemensam förståelse för de svårigheter som du vill ha hjälp med. Vi arbetar tillsammans med målsättningen att ge dig tillgång till, och kontakt med, känslor som är svåra att ha. Genom att uppmärksamma kroppens signaler, vad som sker i terapirummet, har vi möjlighet att tydliggöra hur just dina tankar, känslor, beteenden och ångestsignaler samverkar med dina upplevda problem. Terapin varierar i längd och frekvens beroende på önskemål och behov. Vanligast, och det mest givande för processen, är att vi träffas en gång per vecka, 60 minuter per session. Det finns även möjlighet till kortare, intensiva blockterapier, förslag på detta ges vid förfrågan. Givetvis anpassar vi upplägget utifrån det som passar dig allra bäst!

Lina Cohen

Leg. psykolog

Certifierad ISTDP-terapeut

lina@cohenpsykologi.se

Jonathan Cohen

Leg. psykolog

Leg. psykoterapeut

Specialist psykologisk behandling och psykoterapi

Certifierad ISTDP-terapeut

jonathan@cohenpsykologi.se

Videosessioner 

Sedan coronaviruset bedriver vi alltmer psykoterapi via video. Fördelarna förutom minskad smittorisk upplevs bland annat vara minskade restider och ökad flexibilitet kombinerad med arbetstid.

På plats

På vår mottagning på Bergsgatan, Kungsholmen, i centrala Stockholm träffas vi i ljusa, rogivande lokaler. Då väntrum saknas är vi tacksamma om du inte kommer tidigare än bokad tid.

Bokningsregler


  • Bokningar för en första kontakt sker via mail, telefon eller genom kontaktformuläret på hemsidan, därefter sker bokningarna med aktuell terapeut. 
  • Avbokning skall ske så tidigt som möjligt, dock senast 24 h före avtalad tid. I annat fall debiteras hela kostnaden då vi med så kort varsel inte har möjlighet att erbjuda tiden vidare till annan kontakt.
  • Vid sjukdom finns möjlighet att omboka till videosession. 
  • Betalning sker i slutet av varje månad via faktura och inbetalning via bankgiro.