Tjänster

Vi erbjuder främst nedanstående tjänster, men är givetvis nyfikna på vad just du efterfrågar. Välkommen med din förfrågan!


We offer individual therapies for adults, parent coaching and therapy for teenagers. Please let us know what you are looking for!

Individualterapi

ISTDP (Intensive Short Term Dynamic Psychotherapy)

Vi arbetar främst utifrån ISTDP som är en affektfokuserad terapi med möjlighet att uppmärksamma kroppens signaler och att komma i kontakt med de känslor som finns bakom det obehag som upplevs, till exempel ångest eller trötthet. Vi arbetar intensivt och fokuserat för att tillsammans hjälpa dig med de problem som du upplever. Vanligen träffas vi en gång per vecka, 60 minuter per session. Terapin skräddarsys förstås i enlighet med terapeutens bedömning samt dina önskemål.  


Familjesamtal

Vi träffar familjer som av olika anledningar har det svårt tillsammans. Svårigheter att kommunicera, respektera varandra eller att nå fram. Tillsammans kan var och en bli lyssnad till, och genom detta ta er vidare framåt. 

Stödjande samtal för ungdomar

Som ungdom kan livet kännas väl svårt, och det är inte alltid föräldrarna kan bemöta det på, för ungdomen, önskat sätt. Vi arbetar med ungdomar som vill ha stöttning och vägledning för att komma vidare i sin utveckling med att bli en vuxen person. 

Konsulttjänster skola

Med flerårig erfarenhet av elevhälsoarbete inom gymnasieskolan nationellt, med fokus på det så viktiga främjande och förbyggande elevhälsoarbetet, erbjuder vi konsulttjänster inom skola. Utbildningsinsatser, handledning av personal, organisationsfrågor, ledarskapsutveckling, enskilda elevbedömningar, eller andra insatser. Tillsammans skräddarsyr vi ett upplägg som bedöms hjälpsamt och effektivt för just er verksamhet.